phil logo nieuw

fotos masthead

Geschiedenis

Op 28 oktober 2018 vierde TOG haar 100 jarig verenigingsjubileum. Hier een korte terugblik op het ontstaan van onze huidige TOG.

TOG werd opgericht in 1918, ontstaan uit een fusie van 2 voormalige toneel- en operettegezelschappen in Bocholtz: “De verenigde Dilettanten” (een dilettant is iemand die een kunst of wetenschap uit liefhebberij beoefent) en “Kunst door Oefening”. Een jaar eerder was toneelvereniging “Vriendenkring”al gefuseerd met “De Verenigde Delitanten”. In die tijd waren er zeer veel toneelverenigingen in alle dorpen en steden, die regelmatig met elkaar wedijverden op toneelwedstrijden, die wel 2 weken konden duren. Er was natuurlijk ook niets anders! Stelt u zich dat nog maar eens voor...


Echte Operettses werden er opgevoerd door heel het Heuvelland. En een eigen orkest met pianist repeteerde en reisde mee. Dit was het ultieme vermaak in de oude tijden. De verenigingen hadden soms wel meer dan 30 leden, waar iedereen zijn steentje bijdroeg. Denk alleen maar eens aan het vele kunstzinnige werk voor de kostuums, die allemaal door de mensen zelf werden gemaakt. In WOII moest er worden gerepeteerd en opgetreden in verduisterde zalen met geblindeerde ramen. Tussen 1941 en 1943 was het niet mogelijk om te repeteren of op te treden en heeft het toneel stilgelegen. Tenslotte, toen het toneel- en operettebezoek begon te tanen, hebben verschillende verenigingen besloten dat een fusie de beste oplossing was om de toneeltraditie te kunnen voortzetten.